Péče a údržba baterie

 1. Montáž
  • Ochranný kryt plusového pólu odstraňte až ve vozidle při zapojování pólové svorky.
  • Vyčistěte póly, svorky a lehce je potřete tukem na póly.
  • Při montáži upevněte nejprve plusové póly a dbejte na dobré upevnění svorek.
  • Pomocné součástky jako pólové krytky, odplynovače, trubičky typu L, hadicovou přípojku, zaslepovací zátky a držák svorek použijte z vyjmuté baterie.
  • Minimálně jeden odplyňovací otvor nechte volný..
  • Po namontování do vozidla musí akumulátor absolvovat delší cestu nebo být v pravidelném provozu, přičemž se automaticky předpokládá, že regulátor automobilu je nastaven na dobíjecí napětí v rozmezí 13,8V až 14,40V pro údržbové, 14V až 14,40V pro bezúdržbové a 14,10V až 14,40V pro gelové a AGM baterie. Pro 6V akumulátory platí poloviční hodnoty.
 2. Zprovoznění
  • Některé baterie jsou již z výroby naplněné kyselinou a dostatečně nabité pro okamžité použití.
 3. Skladování a transport
  • Skladujte nastojato, v chladu a suchu a při transportu zajistěte baterii proti převržení.
  • Ochranný kryt z plusového kontaktu nesnímejte.
 4. Nabíjení
  • Zajistěte dobré větrání pracovních prostor.
  • Používejte pouze vhodné nabíječky.
  • Plusový pól baterie spojte s plusovým výstupem nabíječky, obdobně spojte mínusový pól.
  • Nabíječku zapněte až po připojení baterie a vypněte jí teprve po jejím dobití.
  • Doporučený nabíjecí proud je 1/10 kapacity baterie v ampérech.
 5. Údržba
  • Baterii udržujte čistou a suchou.
  • U údržbových baterií pravidelně kontrolujte stav kyseliny a v případě potřeby dolijte destilovanou vodou.
  • Nepoužívejte žádné tzv. zlepšující prostředky!
  • Při ztrátě zátky se závitem použijte pouze zátku stejného typu!
 6. Pomoc při startování
  • Používejte pouze pomocné startovací kabely odpovídající normě.
  • Používejte pouze baterie stejné jmenovité kapacity.
  • Vypněte motory obou vozidel.
  • Nejdříve spojte plusové póly, potom upevněte mínusový pól vozidla s nabitou baterií. Následně upevněte svorkou druhý konec kabelu k neizolované kovové části vozidla dál od baterie.
   (Postupujte dle návodu výrobce!)
  • Kabely odpojujte v opačném pořadí.
 7. Odstavení
  • Baterii nabijte, skladujte v chladu popř. ve vozidle odpojte mínusovou svorku.
  • Pravidelně kontrolujte stav nabití a v případě potřeby baterii dobijte.
Převzato od Johnson Controls.