Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: Čekl spol. s r.o., Malkovského 608, 199 00 Praha 9

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………………………….………………………………………..

- Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………

- Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: …………………………………….

- Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

- Číslo prodejního dokladu : …………………………………………………………………...
   (Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku)

- Číslo objednávky : ……………………………………………………………………………

- Kupní cena má být vrácena :
(*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

................................................ /........................

- Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

……………………………………………..

- Datum

……………………………………………
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.